Cookie policy

Onze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon; met andere woorden een persoonsgegeven. Het tonen van een cookiemelding is daardoor niet nodig. Uw privacy staat bij ons voorop!

Google Analytics plaats cookies voor de statistieken. Dit is ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Er worden dus geen IP-adressen verwerkt (=anoniem) en de data wordt niet gedeeld met andere diensten van Google. Daarnaast worden er noodzakelijke cookies geplaatst voor het optimaal laten werken van de website. Ook deze bevatten geen persoonsgegevens.