Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Mensen met schulden, een verstandelijke beperking en/ of met psychische problemen lukt het niet altijd zelf om hun financiën te regelen. De kantonrechter kan dan een beschermingsbewindvoerder aanstellen om de financiën op orde te brengen, te beheren en te beschermen. Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen, creëert inzicht, beschermt de cliënt en zorgt dat er (financiële) rust ontstaat.